Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Från barn- till vuxensjukvård - varför är smidiga övergångar så sällsynta?

5 oktober 09.00-16.00
Ågrenska eller
Via streaming
Sista anmälningsdag: 8 september 2023
Pris:

Ord. pris: 2 495 kr.

Boka tidigt-pris: 2 095 kr (vid anmälan senast den 30 juni)

Välkommen till en konferens om utmaningar och framgångsfaktorer i övergången från barn till vuxen inom hälso- och sjukvård och habilitering.

Att gå från barn till vuxen innebär stora förändringar i tillvaron för de flesta av oss. För ungdomar med en sällsynt diagnos, eller en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning, kan denna övergång innebära stora utmaningar. Som vuxen med många olika vårdgivare inblandade, saknas ofta en naturlig tillhörighet och samordning. Övergången från barn- till vuxenvård, samt annat stöd från samhället, medför därför stora förändringar.

I samarbete med Göteborgs universitet ger Ågrenska en heldagskonferens där vi belyser utmaningar och framgångsfaktorer i övergången från barn till vuxen inom hälso- och sjukvård och habilitering. Du får bland annat möta forskare från projektet Stepstone och processledaren för insatsområde övergång till vuxensjukvård för barn och ungdomar inom habilitering (NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin) som presenterar arbetsgruppens resultat.

Innehåll

  • Aktuell forskning inom transition
  • Rapport från Insatsområde övergång till vuxensjukvård för barn och ungdomar inom habilitering
  • Panelsamtal

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom hälso- och sjukvård, beslutsfattare, chefer, verksamhetsutvecklare m.fl. 

Föreläsare

  • Ewa-Lena Bratt, barnsjuksköterska och professor i omvårdnad, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  • Carina Sparud Lundin, barnsjuksköterska och professor i omvårdnad, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  • Angelica Gustafsson, sjuksköterska, vårdlots och processledare, NPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
  • Maria Olsson, Specialistsjuksköterska, fil. dr., Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer och Cancerrehabilitering Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Marianne Jarfelt, Vårdenhetsöverläkare, docent, Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer och Cancerrehabilitering Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Fler namn tillkommer. 

I samarbete med

Konferensen arrangeras i samarbete med Göteborgs Universitet


Sidan uppdaterad: 2023-04-10