Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Retinoblastom

19 september - 20 september 2023
Ågrenska eller
Via streaming
Sista anmälningsdag: 7 september 2023
Pris:

Läs prisuppgift nedan.

Barncancerfonden och Ågrenska bjuder in till två diagnosspecifika kursdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar som behandlats för retinoblastom.

I samband med familjevistelser på Ågrenska genomförs två diagnosspecifika kursdagar.

Kursdagarna vänder sig till dig som i ditt yrke möter barn och unga som har behandlats för en cancersjukdom, samt till dig som är närstående till en familj som deltar i den aktuella familjevistelsen.

Under kursdagarna ges du möjlighet att öka dina kunskaper om diagnosen, samt vilka konsekvenser och utmaningar den kan medföra, både för barnet med cancerdiagnos och övriga familjemedlemmar.

Erfarenheten säger oss att det är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet att föräldrar, personal och närstående deltar tillsammans i kursdagarna.

Innehåll

Kursdagarna innehåller föreläsningar av specialister och yrkesverksamma inom olika områden. 

Föreläsare

  • Maria Fili, Specialistläkare, Sektionen för ögononkologi, S:t Eriks Ögonssjukhus
  • Niklas Pal, Överläkare, Barnonkologen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Emma Tham, Överläkare, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Annica Filander, Konsultsjuksköterska, Barnonkologen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Ulrika Larsson, Konsultsjuksköterska, Barncancercentrum, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Jenny Gyllén, Specialistsjuksköterska, Ögonmottagningen, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Marie Odersjö, Anaplastolog, Ansiktsprotetikmottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Sidan uppdaterad: 2022-11-16