Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Svårbemästrad epilepsi i vardagen

13 september 17.00-19.30
Online
Via streaming
Sista anmälningsdag: 3 september 2023
Pris:

995 kr (exkl. moms).

10 % rabatt vid anmälan av tre personer, eller fler, från samma arbetsplats.

En kurs som ger dig medicinsk och pedagogisk kunskap för att skapa trygghet.

Vad gör jag när någon i min närhet får ett epileptiskt anfall? Vad beror det på och hur kan jag på bästa sätt bemöta situationen?

Denna kurs beskriver orsaker till epilepsi, olika symtom samt konsekvenser i vardagen.

Kursen ger dig såväl uppdaterad medicinsk information om epilepsi som kunskap om konsekvenserna för den som lever med svårbemästrad epilepsi. Kursen ger också kunskap om hur du kan arbeta pedagogiskt i vardagen med ett barn eller ungdom som har epilepsi i kombination med annan funktionsnedsättning, såsom autism eller intellektuell funktionsnedsättning.

Innehåll:                                     

  • Medicinsk information
  • Definition, orsaker, anfallstyper, behandling
  • Hur gör man vid ett anfall?
  • Konsekvenser i vardagen
  • Ett pedagogiskt och långsiktigt förhållningssätt
  • Tydliggörande pedagogik, delaktighet och kommunikation/AKK

Målgrupp: 

Personal inom förskola, skola, korttidsverksamhet, boende, daglig verksamhet, personlig assistans, föräldrar och andra närstående.

Föreläsare:

Sjuksköterska och samtalsledare

Samuel Holgersson har bred kunskap om olika medicinska tillstånd och lång erfarenhet av att möta barn och ungdomar med såväl sällsynta hälsotillstånd som mer vanligt förekommande funktionsnedsättningar. Han har lång erfarenhet av att arbeta med syskon till barn med funktionsnedsättning och har medverkat i projektet Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon. Samuel är också en ofta anlitad föreläsare inom ämnet syskonrollen. 

Undersköterska med utbildning inom handikappvetenskap

Anna Glenvik har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med sällsynta diagnoser. Annas specialområden är autism och pedagogik för barn och ungdomar på tidig utvecklingsnivå. Hon har utbildning inom bland annat autism, intellektuella funktionsnedsättningar och handikappvetenskap. Att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk verklighet är ett av Annas verktyg.

Bra att jag fick konkreta tips med mig i mitt arbete med barn och unga vuxna. Tycker det var bra när andra deltagare delade med sig av sina erfarenheter.

 

Personlig assistent


Sidan uppdaterad: 2023-05-13