Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Test of Visual Perceptual Skills (TVPS) 4th ed. - ett test som kartlägger visuell perception

19 oktober 09.00-16.00
Göteborg
Ågrenska
Sista anmälningsdag: 28 september 2023
Pris:

2 750 kr (exkl. moms)

En utbildning för dig som vill lära dig att kartlägga visuell perception. Testet TVPS-4 visar individens visuella inlärningskanal och gör det möjligt att bättre förstå hur individen uppfattar och tolkar sin omgivning. Testet kan t.ex. användas inom undervisning, rehabilitering och vid synundersökningar.

Den senaste versionen TVPS 4th edition är normerad för åldrarna 5-21 år. Testet är utprovat på fler än 2000 individer i USA och passar också för svenska förhållanden. Det är även användbart för kartläggning av visuell perception hos individer som nyligen kommit till Sverige, eftersom kunskaper i svenska språket är underordnade utformningen av uppgifterna. TVPS är lätt att genomföra och tar cirka 45 minuter. Du ser klart och tydligt var individen har sina styrkor, men också sina eventuella hinder. Testet används mycket inom specialundervisning och habilitering i USA och används allt mer i Sverige inom bland annat undervisning, rehabilitering och vid synundersökningar.

Innehåll:

  • Vad är visuell perception?
  • Genomgång och administration av testmaterialet
  • Egen testning
  • Tolkning av resultat och diskussion om åtgärder
  • Hur kan man hjälpa barn/elever/vuxna som har svårigheter?
  • Praktiska råd och tips

Under utbildningen används testmaterialet för praktiska övningar. Om du har TVPS 4, ta gärna med dig detta för att använda under utbildningsdagen. Testmaterial kommer annars finnas att låna på plats.

TVPS-4 finns att köpa hos Lära förlag
Lära förlag

Britt-Marie Emanuelsson och Karin Allenström

Talpedagog Britt-Marie Emanuelsson och specialpedagog Karin Allenström har i cirka 20 år arbetat centralt inom utbildningsförvaltningen i Partille kommun (Partille Läs- och skrivstudio). De har framför allt gjort fördjupade pedagogiska utredningar med fokus på läs- och skrivsvårigheter hos elever 6 – 19 år. Vid behov kartlägger de även språklig och/eller matematisk förmåga. I deras utredningar kartläggs alltid minnesförmåga samt auditiv och visuell perception (bl. a. med TVPS). 

 


Sidan uppdaterad: 2023-03-13