Organisation

Organisation Ågrenska AB (svb) ägs till 100 procent av Stiftelsen Grosshandlare Axel H. Ågrens Donationsfond (kallad Ågrenska Stiftelsen) en "kommunal stiftelse". Det är en icke vinstdrivande organisation. Eventuellt överskott går direkt tillbaka till verksamheten.

Icke vinstdrivande "Kommunal Stiftelse"

Ågrenska är en "kommunal stiftelse" sedan 100 år och kallas Ågrenska Stiftelsen. Ordförande (Carl-Hugo Schéle) och suppleanten (Specialistläkare Ann Mollstedt) utses av Göteborg stads kommunfullmäktige, två ledamöter från landstinget Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus (Professor Kate Abrahamsson och Professor Jovanna Dahlgren).

Verksamheten bedrivs i ett helägt svb Aktiebolag (särskild vinstutdelningsbegränsning), delar inte ut någon vinst. Allt överskott används för att förbättra vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 
Vi är ett komplement till den offentliga vården och övriga samhällets stöd.

Styrelse Ågrenska AB (svb)

Ordförande

Anders Olauson, Styrelseordförande Ågrenska AB (svb)

Ledamöter

Tore Bertilsson, Styrelseproffs, Rådgivare, tidigare VVD, Finansdirektör AB SKF
Paul Uvebrant, Professor, Överläkare, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus
Carl-Hugo Schéle, Styrelseordförande, Ågrenska Stiftelsen
Conny Persson, Rådgivare, tidigare Forsknings- och Utvecklingschef, Sahlgrenska Universitets Sjukhuset
Robert Hejdenberg, VD Ågrenska AB (svb)
Ann Nordgren, Professor, klinisk genetik, Chef Centrum för Sällsynta Diagnoser, Karolinska Universitetssjukhuset

Personalrepresentant

Astrid Emker Pedagog, barnteamet, föreläsare Ågrenska AB (svb)

Revisor

Ann-Lovise Rosenqvist Auktoriserad Revisor, Rosenqvist Revision AB

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)