Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Träffa andra

Att få möta andra, dela erfarenheter och ta del av kunskap är viktigt för oss alla. Det är särskilt viktigt om man har en familjemedlem med ett sällsynt hälsotillstånd. 

Vistelser på Ågrenska

Ågrenska arrangera olika slags vistelser för familjer, vuxna, unga, barn och syskon. Vistelserna erbjuder en unik möjlighet för att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter.

 

Föräldraträffar

Vi skapar tillfällen för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med andra liknande situation.

Syskonkvällar

Välkommen med intresseanmälan till syskonkvällar på Ågrenska för dig mellan 11 och 18 år. Under våra syskonkvällar kan du dela erfarenheter och tankar med andra syskon.


Korttidsverksamhet och läger

Ågrenska erbjuder korttidsvistelse enligt LSS och SoL på helger, på lov och sommar. Vi skapar chanser till upplevelser liknande dem som jämnåriga tar för självklara.

Familjestödsenhet

Stödenhet som vänder sig till familjer i Göteborg och erbjuder bl.a. telefonrådgivning, stödsamtal, föreläsningar och föräldrautbildningar.


SällsyntaLiv

Här hittar du intervjuer, filmer och poddsändningar med personer som delar med sig av sina erfarenheter.
Sidan uppdaterad: 2022-11-09