Sällsyntafondens logotyp Bidra till forskning för ett bättre liv!

Utlysning av forskningsmedel

2023 års utlysningsperiod kommer att öppnas inom kort.

Sällsyntafonden främjar högkvalitativ forskning med holistiskt perspektiv och individen i centrum. Sällsynta hälsotillstånd innebär konsekvenser för många delar av livet, under livets olika faser. Därför behövs multidisciplinära samarbeten som tar helheten i beaktande.

Kunskap om sällsynta och komplexa hälsotillstånd skapar förutsättningar för bättre liv för personer med dessa tillstånd, och lägger samtidigt grund för ny kunskap om vanligare sjukdomar.

Utöver medicinsk kunskap behövs också forskning om sällsynta diagnoser inom områden såsom

  • pedagogik
  • psykologi
  • sociologi
  • teknologi o.s.v.

Ansökningar som involverar ett tydligt multidisciplinärt samarbete kommer därför att prioriteras.

Forskning vi stödjer

Sällsyntafonden främjar högkvalitativ forskning med holistiskt perspektiv och individen i centrum. 2023 års utlysningsperiod kommer att öppnas inom kort.


Sidan uppdaterad: 2023-04-15