Vuxenvistelser

Ågrenska erbjuder tredagars vistelser för vuxna med sällsynta diagnoser. Deltagaren ges en unik möjlighet att möta andra i samma situation, få kunskap och utbyta erfarenheter. Syftet är att vistelsen ska öka individens kompetens att bemästra sin livssituation.


AnnCatrin Röjvik

Verksamhetsansvarig Familje- och vuxenverksamheten


Fotograf: Semaan Kabbouch

Vuxnas program

Ågrenska anlitar landets främsta experter som föreläsare till varje diagnos. De tre dagarnas program formas i samråd med aktuell intresseorganisation. Under föreläsningar och diskussioner, som utgår från deltagarnas egna frågeställningar, förmedlas kunskap om aktuell medicinsk forskning, om psykosociala aspekter, behov av stöd och anpassningar, samverkan, lagstiftning samt aktiviteter och diskussioner om hälsa och livsstil. 

Syftet är att deltagarna genom ökad kompetens ska öka sin förmåga att bemästra vardagen.

Insatser från specialister

Erfarenheterna hittills visar att stödet från samhället inte alltid fungerar vid övergång från barn till vuxenliv. De sällsynta diagnoserna är ofta syndrom som kräver insatser från många olika specialister. Det finns oftast inte tillräcklig kunskap eller samverkan vare sig mellan eller inom de samhällsinstanser som personerna är beroende av.

Deltagarna påpekar också hur viktigt det är för dem att tillsammans med andra i samma situation få lyssna till och diskutera med föreläsarna och lära av varandra.

Dokumentation

I samband med varje vuxenvistelse görs en ny Ågrenska-dokumentation. Den kan liknas vid ett temanummer om den sällsynta diagnos som vistelsen handlar om.

För att ge en bild av hur det är att leva med en sällsynt diagnos intervjuas en vuxen med den aktuella diagnosen.
Dokumentationer

 • Vuxenvistelse

  Ehlers-Danlos syndrom

  28 feb 12:00 - 2 mar 15:30
  Vistelsen erbjuder en unik möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, få tillgång till aktuell kunskap och reflektera. Dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner.
 • Vuxenvistelse

  Dystrofia myotonika

  26 mar 11:00 - 28 mar 15:30
  Vistelsen erbjuder en unik möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, få tillgång till aktuell kunskap och reflektera. Dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner.
 • Vuxenvistelse

  Narkolepsi

  2 maj 11:00 - 4 maj 15:30
  Vistelsen erbjuder en unik möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, få tillgång till aktuell kunskap och reflektera. Dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner.
 • Vuxenvistelse

  Tarmsvikt

  26 sep 11:00 - 28 sep 15:30
  Vistelsen erbjuder en unik möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, få tillgång till aktuell kunskap och reflektera. Dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner.
 • Vuxenvistelse

  Enkammarhjärta

  10 okt 11:00 - 12 okt 15:30
  Vistelsen erbjuder en unik möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, få tillgång till aktuell kunskap och reflektera. Dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner.
 • Vuxenvistelse

  Sturge-Webers syndrom

  10 dec 11:00 - 12 dec 16:15
  Vistelsen erbjuder en unik möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, få tillgång till aktuell kunskap och reflektera. Dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner.
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)