Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Våra föreläsare

Våra föreläsare har alla lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga med olika funktionsnedsättningar. De har yrkeskompetens inom pedagogik, socialt arbete eller hälso- och sjukvård.

Våra föreläsare arbetar i Ågrenskas verksamheter vilket gör att de har en tydlig praktisk förankring inom sitt område. Föreläsarna delar frikostigt med sig av sin kunskap och sina erfarenheter och är måna om att du ska ha nytta av det de förmedlar i din vardag.

NPF-konsulent och specialpedagog

Andreas Svensson har mångårig erfarenhet med inriktning på svårigheter inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Bland annat från Ågrenskas korttidsverksamhet för barn och unga med NPF.
Andreas föreläser kring neuropsykiatrisk problematik och är flitigt anlitad för personalgrupper som arbetar med personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beteendestörningar och dubbeldiagnoser.  

Undersköterska med utbildning inom handikappvetenskap

Anna Glenvik har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med sällsynta diagnoser. Annas specialområden är autism och pedagogik för barn och ungdomar på tidig utvecklingsnivå. Hon har utbildning inom bland annat autism, intellektuella funktionsnedsättningar och handikappvetenskap. Att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk verklighet är ett av Annas verktyg.

Sjuksköterska och föreläsare

Lisa Örnerfors arbetar i Ågrenskas barnteam med ansvar för verksamheten i en av våra korttidsgrupper med barn och ungdomar med epilepsi. Lisa har erfarenhet av att möta många barn och ungdomar med sällsynta hälsotillstånd och bred kunskap om olika medicinska tillstånd.

Sjuksköterska och samtalsledare

Samuel Holgersson har bred kunskap om olika medicinska tillstånd och lång erfarenhet av att möta barn och ungdomar med såväl sällsynta hälsotillstånd som mer vanligt förekommande funktionsnedsättningar. Han har lång erfarenhet av att arbeta med syskon till barn med funktionsnedsättning och har medverkat i projektet Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon. Samuel är också en ofta anlitad föreläsare inom ämnet syskonrollen. 

Pedagog, handledare och föreläsare

Astrid Emker har bred kunskap och lång erfarenhet av barn, ungdomar, vuxna med olika funktionsnedsättningar och sällsynta hälsotillstånd. Astrid arbetar som handledare och föreläsare för olika personal- och föräldragrupper samt som pedagog i Ågrenskas barnteam. Ett av Astrids specialområden är syskonrollen.

Socionom, föreläsare och handledare

Cecilia Stocks har lång erfarenhet av arbete med såväl föräldrar och anhöriga som barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Cecilia anlitas flitigt både för arbete med föräldragrupper och för utveckling i arbetsgrupper. Föräldraskap, sällsynta diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är några av Cecilias specialområden.


Sidan uppdaterad: 2022-05-13