Barn på studsmatta

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella.


Filtrera kurser och utbildningar


 • Vuxenvistelse

  Dystrofia myotonika

  -
  Vistelsen erbjuder en unik möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, få tillgång till aktuell kunskap och reflektera. Dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner.
 • Familjevistelse

  Lissencefali

  -
  Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Programmen under veckan skräddarsys utifrån diagnosen.
 • Utbildning

  Lissencefali

  -
  Bland annat föreläser Johan Lundgren, överläkare, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Konferens

  Vårdprocesser genom hela livet, mer information


  Centrum för sällsynta diagnoser Väst bjuder, i samarbete med Ågrenska och Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, in till en konferensdag för att diskutera sällsynta diagnoser och vårdprocesser genom hela livet för personer som lever med sällsynta
 • Familjevistelse

  22q11-deletionssyndromet

  -
  Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Programmen under veckan skräddarsys utifrån diagnosen. Information om funktionsnedsättningen, diskussioner och erfarenhetsutbyte ingår även
 • Utbildning

  22q11-deletionssyndromet

  -
  Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom utbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv
 • Utbildning

  "Häng med ut"


  Häng med ut - om att entusiasmera och kanalisera energi utomhus. Aktiviteter och äventyr för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Aktuellt

 • Anmälan till Göteborgsvarvet

  22 mars 2018 Spring för Ågrenska och bidra till att syskon till barn med funktionsnedsättning får komma på läger och träffa andra i samma situation.
 • Sällsynta diagnoser är inget ovanligt, men kunskapen om dem är däremot sällsynt.

  9 mars 2018 - Vi behöver bli fler, eftersom situationen för personer med sällsynta diagnoser behöver förbättras. Det är särskilt viktigt med forskning. För det som är bra för sällsynta är också bra för andra, sa Robert Hejdenberg,
 • Se den sällsynta människan

  28 februari 2018 – Även om vi har samma genetiska sjukdom är vi inte lika. Varje person med en sällsynt diagnos är sällsynt och ska behandlas som den individ hon är.
 • Föräldraträffar i Sverige

  11 januari 2018 Träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos. Här hittar du vårens föräldraträffar som arrangeras vid Centrum för sällsynta diagnoser i Sverige.

Vårdprocesser genom hela livet

Centrum för sällsynta diagnoser Väst bjuder, i samarbete med Ågrenska och Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, in till en konferensdag för att diskutera sällsynta diagnoser och vårdprocesser genom hela livet för personer som lever med sällsynta diagnoser.

Vårdprocesser genom hela livet, mer information

Livets möjligheter

Konferensen fokuserar på livets möjligheter för personer med omfattande funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

Livets möjligheter, mer information

Köp Sällsynta planscher

Gläd dig själv eller någon annan.

Köp en sällsynt plansch

Dokumentationer

Ågrenska har sammanställt över 500 dokumentationer från familje- och vuxenvistelser. Innehåller sammanfattningar av specialisternas föreläsningar och intervjuer.

Läs Dokumentationer

Filmer - sällsyntaliv

Intervjuer och filmer som produceras i samarbete med Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser. Ett urval av filmerna finns nu som syntolkade.

Se våra sällsynta liv och sällsynt profession filmer

Kalle Kanin

Visar runt på Ågrenska