Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Föräldraträffar

Har ditt barn nyligen fått en diagnos? Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation?

Att bli förälder är en stor omställning i livet. För den som får ett barn med funktionsnedsättning blir framtiden dock ofta mer oviss. Under våra föräldraträffar får du möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar i liknande situation. 

 

 

Det är svårt att berätta för omgivningen
hur det är och hur det känns. Här vågar man öppna sig.
Alla är i samma situation.

 

 

Träffen var värdefull för mig. Viktigast var att fatta att jag inte var ensam.

Sedan 2012 har Ågrenska hållit i föräldraträffar vid landets universitetssjukhus i samverkan med Centrum för sällsynta diagnoser. Under träffarna möts föräldrar till barn som relativt nyligen fått en diagnos för samtal under ledning av personal från Ågrenska.

Träffarna äger rum vid två tillfällen där föräldrarna främst samtalar kring vilka svårigheter och bekymmer de har samt vad de har för hjälp eller vad som skulle vara till hjälp och nytta för dem.

Man behöver bara säga halvfärdiga meningar, alla här förstår, man får inga konstiga reaktioner på det man säger. Här kan man slappna av när man berättar om sitt barn, det krävs ingen ansträngning, annars måste man alltid ta i lite för att orka.

Aktuella föräldraträffar i samarbete med Centrum för sällsynta diagnoser Väst


Externa föräldraträffarFamiljestödsenhet

Stödenhet som vänder sig till familjer i Göteborg och erbjuder bl.a. telefonrådgivning, stödsamtal, föreläsningar och föräldrautbildningar.

NPF-konsulent

För bosatta i Göteborg erbjuder vi information, vägledning, föreläsningar och konsultationer inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 


Sidan uppdaterad: 2022-08-12